0517-201036 info@halte31.nl

Echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst

Het is raadzaam om een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst op te stellen, waarin jullie omschrijven hoe jullie je gemeenschap, maar ook zaken als je pensioen en alimentatie, willen verdelen. Niemand kan namelijk in de toekomst kijken en het zou kunnen dat met veranderingen in jullie persoonlijke situatie, de relatie tussen jullie verandert. Dan is het fijn om duidelijk op papier te hebben welke afspraken jullie hebben gemaakt.

Wat is een echtscheidingsconvenant?
In het convenant wordt beschreven hoe jullie de gemeenschap verdelen.  Denk aan:
• Hoe doen we het met ons huis?
• Hoe verdelen we de bankrekeningen?
• Wat doen we met ons pensioen?
• Is er sprake van partneralimentatie?
• Wie wil wat uit de inboedel?
• Wie krijgt de auto?

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, wel aan te raden. Zeker als er sprake is van een eigen huis wat door één van jullie overgenomen wordt. Dan zal de bank om het echtscheidingsconvenant vragen. Daarnaast geeft het duidelijkheid, ook na de scheiding. Als alles goed gaat, beland het convenant in een la en kijk je er nooit meer naar om. Mochten jullie echter een meningsverschil hebben over bijvoorbeeld de alimentatie, dan heb je de afspraken vastgelegd en kun je erop terugvallen. Als het echtscheidingsconvenant ingediend wordt bij het echtscheidingsverzoek en de rechter hierover heeft beschikt, dan zijn ze afdwingbaar.

Wat beschrijf je in het convenant?
Omdat iedere situatie anders is, zal ook elk convenant er anders uit zien. Wij lopen met jullie na wat er in jullie gemeenschap valt en beschrijven wat van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan partneralimentatie, de inboedel, de auto of motor, boot of caravan, bankrekeningen, spaarrekeningen, schulden, jullie huis en pensioen. Jullie bepalen wat en of er zaken genoemd gaan worden.

Wat kan Halte31 hierin betekenen?

Wat betekent een convenant voor de gemaakte afspraken?
Als jullie kiezen voor mediation, dan mag je gedurende het hele proces op afspraken terug komen. Pas als jullie het eens zijn over de afspraken en de verwoording daarvan in het convenant, wordt het convenant getekend. Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan gebeurt dat in aanwezigheid van een advocaat. Kies je voor ons, dan regelen wij dat voor jullie. De advocaat stelt een verzoekschrift tot echtscheiding op en stuurt dit met het afschrift van de huwelijksakte en de afschriften van de geboorteaktes van minderjarige kinderen (als jullie minderjarige kinderen hebben), het convenant en het ouderschapsplan naar de rechtbank. Op het moment dat de scheiding is ingediend, zijn jullie niet meer aansprakelijk voor handelingen van elkaar.

De scheiding officieel
De rechter kijkt naar de gemaakte afspraken en besluit of de echtscheiding wettelijk gezien correct is. Als dat zo is, geeft de rechter toestemming tot scheiden. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. Zodra de beschikking is afgegeven, krijgen jullie daarvan een afschrift.

Na de uitspraak van de rechter, heb je 3 maanden de tijd om in beroep te gaan. Als je het achteraf niet eens bent met de scheiding, dan kun je dat binnen 3 maanden bij de rechtbank kenbaar maken. Deze tijd wordt berusting genoemd. Vaak wordt de tijd van berusting als onnodige vertraging gezien. Bijvoorbeeld als één van jullie een nieuwe hypotheek wil afsluiten. Of als er sprake is van een koophuis die op naam van één van jullie beiden gezet moet worden. Dit kan dit pas als de scheiding officieel is. De scheiding wordt officieel als deze is ingeschreven bij de gemeente. In dat geval wil je het waarschijnlijk zo snel mogelijk geregeld hebben. Dan kun je een akte van berusting tekenen. Met deze akte verklaar je dat je niet in hoger beroep gaat tegen de scheiding. De akte wordt door de advocaat opgesteld en samen met de beschikking afgegeven.

Nadat de aktes van berusting zijn getekend, stuurt de advocaat deze naar de rechtbank. De rechtbank maakt dan een aantekening van goedkeuring op de echtscheidingsbeschikking. Dit kan dan vervolgens doorgestuurd worden naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zodra de ambtenaar zowel de beschikking als beide akten van berusting gewaarmerkt en ondertekend heeft ontvangen, dan kan deze de scheiding inschrijven in het register van de gemeente. Na inschrijving in het register, is de scheiding definitief en worden alle afspraken in het convenant executoriaal. Dan kunnen ook alle zaken met betrekking tot het huis geregeld worden.

Contact

De Alde Mar 30 | 9035 VP  Dronryp
T. 0517-201036
E. info@halte31.nl