0517-201036 info@halte31.nl

Kinderalimentatie

Kinderen hebben ook na de scheiding recht op de verzorging die ze tijdens jullie relatie hadden. Jullie hebben de plicht om ook na de relatie daarvoor te zorgen. Daarom is er kinderalimentatie.

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met drie factoren:
• De behoefte van de kinderen
• De draagkracht na de scheiding
• De zorgregeling

De behoefte van de kinderen
Jaarlijks doet het NIBUD onderzoek naar de kosten van kinderen. De resultaten hiervan worden vastgelegd in een “tabel kosten van kinderen”. Deze tabel is leidend voor het bepalen van de behoefte van de kinderen.

Eerst wordt gekeken naar jullie netto gezinsinkomen. Dit wordt het besteedbaar inkomen genoemd. Vervolgens kan, afhankelijk van de leeftijd van jullie kinderen en het aantal kinderen, aan de hand van die tabel het bedrag bepaald worden waar jullie kinderen, ook na de scheiding, recht op hebben.

De draagkracht na de scheiding
Vervolgens wordt gekeken naar wat jullie inkomen is in de nieuwe situatie. Dat wordt de draagkracht genoemd. Bij de draagkracht wordt wederom gekeken naar jullie nettoloon, vakantietoeslag, kindgebonden budget en combinatiekorting.

De kosten in je eigen huishouding, dat wil zeggen wat je zelf minimaal nodig hebt, wordt op je draagkracht in mindering gebracht. Dit worden forfaitair berekend op basis van de bijstandsnorm. Zo wordt er 30% van je inkomsten afgetrokken voor woonlasten, of je nu meer of minder aan woonlasten uitgeeft. Daarnaast wordt een bedrag van € 1.000,- (bijstandsnorm 2021) afgetrokken. Van het bedrag dat daarna overblijft, is 70% beschikbaar voor de kinderen.

De zorgregeling
Tenslotte wordt er gekeken naar de zorgregeling. Stel jullie spreken een co-ouderschap af, waarbij de kinderen evenredig bij jullie allebei zijn, dan zijn de kosten van de kinderen bij jullie allebei hetzelfde. Als één van jullie een grotere draagkracht heeft, dan kan het zo zijn dat de ene aan de ander een bijdrage moet doen om ervoor te zorgen dat de kinderen op beide adressen dezelfde verzorging krijgen.

Kiezen jullie voor een andere zorgregeling, dan ziet de kostenberekening er anders uit. Stel de kinderen wonen bij jou en komen vier dagen in de maand bij de andere ouder. Dan betaalt de andere ouder vier dagen de kosten van de zorg voor de kinderen. Dit mag dan in mindering worden gebracht op de bijdrage aan jou omdat jij die kosten dan niet hebt. Dit wordt zorgkorting genoemd.

Al met al komt er bij de berekening van kinderalimentatie best veel kijken. Als je goed geïnformeerd wilt worden, is het aan te raden om deze berekening door een specialist te laten doen. Zeker omdat de zorgplicht loopt tot jullie kinderen 21 jaar zijn. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kan een onjuist berekening dus een hoop geld kosten.

Graag maken wij deze berekening voor jullie. Daarbij krijgen jullie ook meteen een overzicht van alle toeslagen waar jullie mogelijk gebruik van kunnen maken na de scheiding.

Contact

De Alde Mar 30 | 9035 VP  Dronryp
T. 0517-201036
E. info@halte31.nl