0517-201036 info@halte31.nl

Bird-nesting

Een moderne vorm van co-ouderschap is ‘bird-nesting’. Bij deze vorm blijven de kinderen in het ouderlijk huis wonen en hebben de ouders beide een eigen woning, waarop er op vaste momenten van woning – en vaak ook huisdieren – wordt gewisseld. Wij vertellen kort over deze vorm van co-ouderschap.

Wat is bird nesting?
Bij een scheiding heb je vaak een soort tussenperiode, waarin nog niet precies duidelijk is hoe het één en ander in de toekomst geregeld gaat worden. In die periode komt het vaak voor dat beide ouders nog in hetzelfde huis wonen.  Een andere optie is om (tijdelijk) andere woonruimte erbij te zoeken. Zeker nu, in deze tijd waarin het moeilijk is om een geschikte gezinswoning te vinden, kan dit een mooie optie zijn. Ouders die voor bird-nesting gaan, kiezen ervoor om de kinderen in de gezinswoning te laten en zelf in en uit te vliegen. Vandaar dat dit bird-nesting wordt genoemd.
 
Bird-nesting kan voor rust zorgen
Bird nesting kan als tussenperiode heel goed werken. Voor kinderen betekent het een stuk rust. Op deze manier hebben de kinderen namelijk, naar omstandigheden, weinig veranderingen te ervaren, los van het feit dat papa en mama niet tegelijk in het huis wonen. De kinderen wennen zo fasegewijs aan de scheiding en de nieuwe regelingen hieromheen. Pas wanneer er meer duidelijkheid is rondom de toekomstige situatie, breekt de nieuwe fase voor de kinderen aan. Ze zijn dan al een beetje gewend aan het feit dat hun ouders niet meer tegelijkertijd bij hun zijn.

Vrijblijvende kennismaking inplannen

Wanneer kies je voor bird-nesting?
Bird-nesting werkt alleen als jullie er allebei voor gaan en als je goed kunt overleggen met elkaar.
Het leerzame is dat de ouders zelf ervaren wat het betekent om steeds van huis te moeten wisselen. Je leeft je in de toekomstige werkelijkheid van je kinderen in.

Wanneer is het minder geschikt?
Het is niet erg realistisch om te bird-nesten als jullie niet kunnen samenwerken en als emoties nog een grote rol spelen. Want ook al ben je niet tegelijkertijd in het ‘nest’, je zult wel goede afspraken moeten maken over de huishouding in beide huizen. Ook kan het met de komst van een nieuwe partner gecompliceerd worden.
De kinderen ervaren alleen daadwerkelijk rust en structuur in het huis als jullie als ouders goede afspraken kunnen maken en deze ook nakomen. Als dit juist tot irritaties en ruzies leidt, heeft bird-nesting voor de kinderen geen meerwaarde.

Periode
Je kunt een korte periode bird-nesten. Je kunt er ook voor kiezen om bird-nesting in te zetten voor de gehele periode, totdat de kinderen zelf “uitvliegen”. Dit vergt veel inzet van de ouders en als ouder zul je hier ook de nodige financiële middelen voor moeten hebben.  Zeker als iedere ouder naast het huis van de kinderen ook een eigen plek wil hebben. Bovendien kan de komst van een nieuwe partner het bird-nesten moeilijk maken, zeker als jullie beide huizen blijven delen. Je eigen privacy houden wordt dan moeilijk.

Bovendien gaan jullie niet voor niks scheiden. Scheiden betekent ook je eigen weg gaan, zonder elkaar als partners, terwijl bird-nesting een zeer nauwe samenwerking vraagt. Hierdoor kan het lijken alsof het gezin nog intact is en blijven de kinderen wellicht de hoop houden dat papa en mama weer bij elkaar komen. Het is de vraag of permanent bird-nesten om de kinderen te beschermen, de beperking van je eigen vrijheid waard is. Hoewel scheiden voor alle partijen moeilijk is, kan het de kinderen ook weerbaarder maken omdat ze leren met tegenslag om te gaan.
 
Wat vinden de kinderen ervan?
Hebben jullie besloten om een tijdje te bird-nesten? Vraag dan ook wat de kinderen hiervan vinden, afhankelijk van hun leeftijd. Wat de reactie ook is, reageer hier begrijpend op. Iedere scheiding is maatwerk, het is belangrijk om een keuze te maken die zowel bij jullie als bij de kinderen past.

Contact

De Alde Mar 30 | 9035 VP  Dronryp
T. 0517-201036
E. info@halte31.nl