0517-201036 info@halte31.nl

Scheiden en de kinderen vertellen

Het gesprek waarin jullie aan jullie kinderen vertellen dat jullie uit elkaar gaan, is voor de kinderen een belangrijk moment. Dit is een gesprek dat ze zich waarschijnlijk op volwassen leeftijd nog steeds zullen herinneren. Hoewel er geen makkelijke manier bestaat om het je kinderen te vertellen, kun je je wel op het gesprek voorbereiden. Zeker wanneer je hier, vanzelfsprekend, tegenop kijkt. Wat is het juiste moment om het te vertellen? En welke reden geef je aan de kinderen? Hoe pas je de boodschap aan bij de leeftijd van jullie kinderen? Iedere situatie is anders en ook hierin moeten jullie je eigen weg vinden. Wel zijn er een aantal tips die jullie kunnen helpen bij dit moeilijke gesprek.

Wanneer vertel je je kind(eren) dat jullie gaan scheiden?
Het is verstandig om te vertellen dat jullie gaan scheiden tot het besluit definitief is en je eigen emoties niet meer zo hoog zitten. Belangrijk is om boosheid en verwijten buiten dit gesprek te houden. Als dit nog niet lukt, kunnen jullie ervoor kiezen om te beginnen met een mediation of coaching traject

Hoe vertel je het de kinderen?
Kies voor een plek waar de kinderen zich op hun gemak voelen en trek hier ruim de tijd voor uit. Vertel het de kinderen samen. Overleg vooraf met elkaar wie/wat zal zeggen zodat jullie elkaar niet verrassen tijdens het gesprek. Zo voorkom je mogelijk onnodige spanningen. Belangrijk is om je te realiseren dat het tijdens dit gesprek om de reactie en emoties van jullie kinderen gaat. Even niet om die van jullie.

Zorg dat jullie overeenstemming hebben over de reden van de scheiding. Geef elkaar niet de schuld waar je kinderen bij zijn: op het moment dat je, ook al is het subtiel, laat merken dat één van jullie het initiatief heeft genomen, ligt een loyaliteitsconflict op de loer. En dat wil je te allen tijde voorkomen. Ook al sta je niet achter de scheiding, laat dit niet doorschemeren in het gesprek met jullie kinderen. Dat is iets tussen jullie als partners en staat los van het ouderschap.

Wees duidelijk
Niemand kent jullie kinderen beter dan jullie zelf. Pas daarom de boodschap aan op wat bij jullie kinderen en hun leeftijd past. Kies voor simpele woorden en begin met het feit dat jullie samen hebben besloten om uit elkaar te gaan. Vertel de kinderen dat volwassen mensen soms niet meer verliefd op elkaar zijn en dat jullie daarom apart gaan wonen. Herinner je kinderen er aan dat kinderen en ouders altijd aan elkaar verbonden blijven. Ook als ouders en kinderen het niet eens zijn of boos op elkaar zijn, stoppen ze nooit met van elkaar houden en gaan ze nooit scheiden van elkaar. Leg uit dat het absoluut niet de schuld is van de kinderen. Dat jullie van ze houden en dat dit altijd zo zal blijven.

Ongetwijfeld zal de scheiding ook vragen oproepen bij de kinderen. Vertel je kinderen wat er in hun leven gaat veranderen voor zover jullie dat al weten. Vertel ze ook wat hetzelfde blijft. Kinderen hebben vooral behoefte aan duidelijkheid en veiligheid.  Antwoorden op vragen als “Blijven we op onze school? Kunnen we met onze vriendjes blijven spelen? Kan ik bij mijn voetbalclub blijven?” geven rust en duidelijkheid. Als dit nog niet duidelijk is: zeg het dan. Wees eerlijk. Doe geen beloften die je niet waar kunt maken. Als er nog veel onduidelijk is omdat jullie niet weten wat er mogelijk is, kunnen jullie ook kiezen voor mediation. Ook om voor jezelf meer rust te creëren.

De reactie van de kinderen
Na het gesprek kan het zijn dan jullie kinderen vragen hebben, verdrietig of boos zijn. Of helemaal niet reageren. Hoe de reactie ook is, laat merken dat alles goed is. Als je kind niet reageert, kom dan later op het gesprek terug. Nodig je kinderen uit om hun emoties te uiten en help ze om hun gevoelens onder woorden te brengen. En luister, ook als het moeilijk is te horen wat je kinderen zeggen.

Als je zegt “Ik zie dat je verdrietig bent omdat je papa mist” dan erken je de gevoelens van je kind. Laat je kinderen ook weten dat het oké is als ze zich blij of enthousiast over de toekomst voelen. Blijf alert op hoe je kind zich gedraagt en eventuele veranderingen. Als jij inzicht hebt in hoe jouw kind de scheiding ervaart, kun je ook de eventuele moeilijkheden die zich voordoen in een vroeg stadium onderkennen en aanpakken.

Vertel de kinderen wie het weten in de eigen omgeving van je kinderen, zodat ze weten wie ze in vertrouwen kunnen nemen. Bijvoorbeeld de juf of meester. Het is fijn als je de belangrijkste punten uit het gesprek blijft benadrukken. Dan kan het voor je kinderen ook langzaam indalen en werkelijkheid worden.

Benieuwd wat Halte31 kan betekenen bij een scheiding met kinderen? Plan gerust, gratis en vrijblijvend, een kennismakingsgesprek in.

Contact

De Alde Mar 30 | 9035 VP  Dronryp
T. 0517-201036
E. info@halte31.nl