0517-201036 info@halte31.nl
Co-ouderschap

Co-ouderschap

Ieder kind heeft na een scheiding recht op omgang met zijn of haar ouders. Kiezen jullie voor co-ouderschap? Dan kiezen jullie voor een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedtaken van jullie kinderen. Lees hier alles over co-ouderschap.

Wat is co-ouderschap?
Een grote consequentie van scheiden is dat het ouderschap anders in gevuld gaat worden. Hoe de omgangsregeling ook zal worden, je zult je kind niet meer elke dag zien. En dat is pijnlijk voor zowel de kinderen als voor jullie. Voor de kinderen is het meest belangrijke dat jullie beide in hun leven blijven. Welke omgangsregeling jullie ook kiezen: jullie blijven allebei ouders. Dit kun je co-ouderschap noemen. In de volksmond wordt echter met co-ouderschap bedoelt dat de zorg evenredig verdeeld wordt. Elk draagt de helft van de zorg.

50/50
Jullie kunnen het ouderschap na de scheiding invullen door de zorg gelijk te verdelen: het 50/50 ouderschap waarbij de kinderen net zo veel tijd bij hun vader als bij hun moeder zijn. Het grote voordeel is dat de kinderen optimaal met beide ouders verbonden blijven. Bijkomend: als jullie voor het 50/50 ouderschap kiezen, dan kan dit financiële voordelen hebben.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid in de kosten van je kinderen tot 18 jaar. Deze toeslag is afhankelijk van je inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe minder kindgebonden budget je krijgt. Het kan dus dat jullie samen geen recht op kindgebonden budget (KGB) hadden en in de nieuwe situatie wel. Kies je voor co-ouderschap, dan kan het zijn dat jullie allebei recht op KGB hebben als jullie meerdere kinderen hebben. Het kindgebonden budget wordt per kind uitgekeerd. Hoe meer kinderen je hebt, hoe hoger het kindgebonden budget kan zijn.

De hoogte van het kindgebonden budget wordt bepaald aan de hand van je verzamelinkomen. Dit betekent dat de hoogte van je hypotheek en daarmee de hoeveelheid hypotheekrenteaftrek die je hebt, invloed heeft op de hoogte van het KGB. Ook speelt je vermogen een rol. De bedragen kun je vinden op deze site van de belastingdienst.

Toeslagpartners
Als je na de scheiding gaat samenwonen, dan kan het zijn dat jij en je nieuwe partner toeslagpartners worden. Dat betekent dat jullie verzamelinkomens voor het bepalen van het kindgebonden budget bij elkaar opgeteld worden. Via deze link kun je controleren of je een toeslagpartner hebt.

Kinderbijslag
Het kindgebonden budget is gekoppeld aan de kinderbijslag: degene die rechthebbende is voor de kinderbijslag krijgt ook het kindgebonden budget. Vaak wordt geadviseerd om, als je twee of meer kinderen hebt, de inschrijving bij de gemeente te verdelen om aanspraak te kunnen maken op het kindgebonden budget. Die is echter niet nodig. Wel moet het recht op de kinderbijslag toegekend zijn aan wie het kindgebonden budget gaat ontvangen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Als jullie kinderen hebben die jonger zijn dan 12 jaar, dan kun je recht hebben op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Een voorwaarde voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting is dat de kinderen bij de gemeente op jouw woonadres staan ingeschreven. Bij co-ouderschap is er een uitzondering; daar geldt de inschrijving niet. Vanaf 13 maart 2020 zijn de voorwaarden voor co-ouderschap dat je kinderen in een vast ritme gemiddeld tenminste drie dagen per week bij elke ouder is. Ook dagdelen tellen mee. Het gemiddelde aantal dagen kan ook beoordeeld worden over een periode langer dan een week. Het gaat er om dat de dagelijkse opvang en opvoeding ongeveer gelijk verdeeld is tussen jou en de andere ouder. Het is wel belangrijk om dit duidelijk te omschrijven in het ouderschapsplan.

Voorbeeldsituatie
Mark en Petra zijn ouders van Femke (6 jaar). Mark en Petra zijn in 2016, nadat ze tien jaar samen woonden, in goed onderling overleg uit elkaar gegaan. Ze zijn dicht bij elkaar blijven wonen en Femke is evenredig bij Mark en Petra. Omdat het niet nodig was naar de notaris of rechtbank te gaan, is het opstellen van het ouderschapsplan blijven liggen. Toch willen ze dat nu geregeld hebben. Ook willen ze een kinderalimentatieberekening laten maken.

Samen met Mark en Petra heb ik het ouderschapsplan opgesteld en een kinderalimentatie berekening gemaakt. Omdat het inkomen van Petra lager is, hebben Mark en Petra afgesproken dat Petra gerechtigd is tot de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Wat ze niet wisten is dat ze beide recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Ook de accountant was hiervan blijkbaar niet op de hoogte. Gelukkig kon Mark dit alsnog regelen. Dit leverde hem over vier jaar ongeveer € 8.000,- op.

Als jullie kiezen voor 50/50 ouderschap, dan is het raadzaam om je goed te laten begeleiden. Daarnaast kan een concreet en helder ouderschapsplan op maat je na de scheiding houvast geven. Wij begeleiden jullie hier graag bij. Ook voor het maken van alle (her)berekeningen ben je welkom.